Oprávnenia

Osvedčenie SKSI stavbyvedúci

Osvedčenie SKSI Stavebný dozor