Rekonštrukcia objektu – nadstavba a prístavba, Okánikova ul., Bratislava

Investor: súkromný investor

Stavebný dozor: BM Building s.r.o , Podhorská 9, 902 01 Pezinok, www.bmbuilding.sk

Projektant: Ing. arch. Matúš Polák a Ing. arch. Martin Rezník , Bratislava

Termín výstavby: 2018/2019

01
01 01