Bytové domy – Vtáčnik, Tupého ul., Bratislava

Bytové domy sú navrhnuté ako mestské vilové domy. Celkovo bude sedem bytových domov, ktoré sú vzájomne voči sebe posunuté tak, aby si neprekážali vo výhľade na mesto. Celkovo je v jednom bytovom dome 14 bytových jednotiek v nasledovnej skladbe: 2 x 2-izbové, 6 x 3-izbové, 6 x 4-izbové.

Investor: BB Finance s.r.o. Humenské nám. 1 851 07 Bratislava

Projektový manažér: BM Building s.r.o , Podhorská 9 902 01 Pezinok, www.bmbuilding.sk

Projektant: Koneval / Manikova architekti Trenčianska 53/B 821 09 Bratislava

Zhotoviteľ : HANT BA , 017 04 Považská Bystrica

Termín výstavby: 05 /2016 – 05/2018

01
01 01
01 05
01 01
06 01
01 09