Bytový dom, ul. Na Križovatkách, Bratislava

Bytový dom pozostáva z 95 bytov a 2 nebytových priestorov. Objekt má 2 až 6 obytných nadzemných podlaží a polozapustený suterén, v ktorom je situované parkovanie , pivničné priestory a technické zabezpečenie budovy.

Investor : IN DEVELOP s.r.o. Palisády 1 811 01 Bratislava, www.novatrnavka.sk

Projektový manažer : BM Building, s.r.o, www.bmbuilding.sk

Projektant: Koneval / Manikova architekti Trenčianska 53/B 821 09 Bratislava

Zhotoviteľ : HANT BA, a.s. 017 04 Považská Bystrica, www.hant-ba.sk

Termín výstavby: 11 / 2014 - 06 / 2016

01
01 01