Stavebné úpravy Filmového klubu na Špitálskej ul. v Bratislava

Stavebné úpravy Filmového klubu na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave. V 1.etape prebiehala výstavba digitalizačného pracoviska v suterénnych priestoroch Kina Lumièr. V 2.etape prebiehala rekonštrukcia VZT, elektroinštalácie a súvisiace stavebné úpravy

 


Termín výstavby :

 

1.etapa 06/2013 – 11/2013

2.etapa 09/2014 – 12/2014

Investor : Slovenský filmový ústav Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, www.sfu.sk

Stavebný dozor, TDI : BM Building s.r.o, www.bmbuilding.sk

Projektant: A3a, s. r. o., Súťažná 17, 821 08 Bratislava, Ing. arch. Peter Kručay a spol.,

Zhotoviteľ : Trading universal services, s.r.o Kysucký Lieskovec 420

 


Termín výstavby:

 

3. etapa 06 – 12 / 2016

Investor : Slovenský filmový ústav Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, www.sfu.sk

Stavebný dozor, TDI : BM Building s.r.o, www.bmbuilding.sk

Projektant: A3a, s. r. o., Súťažná 17, 821 08 Bratislava, Ing. arch. Peter Kručay a spol.,

Zhotoviteľ : COFELY a.s, Jarošova 1, Bratislava

Stavebné úpravy Filmového klubu na Špitálskej ul. v Bratislava 01 01
01 01
01 01