Rekonštrukcia a nadstavba objektu Ventúrska č.3, Bratislava

Apartmánový dom na Ventúrskej ul. pozostáva z 10 apartmánov / štúdií. Navrhovaná budova je päťpodlažná a s jedným podzemným podlažím. Podzemné podlažie je určené pre technologické zabezpečenie domu. Ostatné podlažia sú určené pre štúdiá a byty.

Investor : VENTURIAN, s.r.o. 811 01 Bratislava, www.venturian.sk

Stavebný dozor, TDI : BM Building s.r.o, www.bmbuilding.sk

Zhotoviteľ: TINAMA, s.r.o Zrínskeho 4 811 03 Bratislava, www.tinama.sk

Termín výstavby: 10 / 2013 – 09 / 2014

pic-Rekonstrukcia-a-nadstavba-Venturska-Bratislava-2
01 01