Rekonštrukcia a prestavba pôvodných obchodných priestorov spoločnosti na 5 ambulancií pre lekárov.

Investor : SPINNER s.r.o, Bratislava

Stavebný dozor, TDI: BM Building s.r.o, www.bmbuilding.sk

Projektant: CONCEPT Slovakia s.r.o. Komenského 8/28 945 01 Komárno, www.concept.sk

Zhotoviteľ : Colorstav - Team, s.r.o. 930 40 Štvrtok na Ostrove

Termín výstavby: 04 - 10 / 2014

01

01 01