Bytový dom Rosnička

V bytovom dome Rosnička je navrhovaných 44 bytov, 9 apartmánov a 1 komerčný priestor Objekt má štyri nadzemné podlažia, piate ustúpené a jedno podzemné podlažie. V suteréne budú umiestnené technické priestory a samostatne predajné garážové státia a pivničné kobky.

Investor : BD Rosnička s.r.o. Stará Ivánska cesta 1 821 04 Bratislava, www.bytyrosnicka.sk

Stavebný dozor, TDI : BM Building, s.r.o, www.bmbuilding.sk

Zhotoviteľ : HANT BA, a.s. 017 04 Považská Bystrica, www.hant-ba.sk

Termín výstavby: 04 / 2015 - 09 / 2016

01
01 032