RD Kalvária, Bratislava

Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu na mestskú vilu.

Investor: Súkromný investor

Stavebný dozor: Ing. Bulko Mário, BM Building s.r.o , Podhorská 9 902 01 Pezinok, www.bmbuilding.sk

Projektant: CONCEPT Slovakia s.r.o. Komenského 8/28 945 01 Komárno, www.concept.sk

Zhotoviteľ: Colorstav - Team, s.r.o. 930 40 Štvrtok na Ostrove

Termín výstavby: rok 2009

pic-RD Kalvária, Bratislava1