Rezidencia Grunty, Bratislava – Karlova Ves

Rezidenčná štvrť pozostáva z 9 objektov, v ktorých je 105 bytov a 6 obchodných priestorov

Investor: Realitná spoločnosť SLSP a.s., Nedbalova 17 811 01 Bratislava, www.grunty.sk

Projektový manažment: Vazex, s.r.o. Palisády 1 811 01 Bratislava, www.vazex.sk, BM Building s.r.o , Podhorská 9 902 01 Pezinok, www.bmbuilding.sk

Projektant: Ing. Arch. Dušan Dinaj, autorizovaný architekt, Sabinovská 5 821 02 Bratislava

Zhotoviteľ : HANT BA, a.s. 017 04 Považská bystrica, www.hant-ba.sk

Termín výstavby: rok 2007 / 2009

01
pic-Rezidencia Grunty, Bratislava – Karlova Ves1 01
pic-Rezidencia Grunty, Bratislava – Karlova Ves2 01