Polyfunkčný objekt, ul. Na Križovatkách, Bratislava

Polyfunkčný dom pozostáva zo 32 bytov, 5 obchodných priestorov a reštaurácie.

Investor: Vazex Reality s.r.o. Palisády 1 811 01 Bratislava, www.vazex.sk

Stavebný manažment: BM Building s.r.o , www.bmbuilding.sk

Projektant: CONCEPT Slovakia s.r.o. Komenského 8/28 945 01 Komárno, www.concept.sk

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s. 017 04 Považská Bystrica, www.hant-ba.sk

Termín výstavby: rok 2008 / 2009

pic-Polyfunkčný objekt, ul. Na Križovatkách, Bratislava