Bytový dom, Haanova ulica, Bratislava

Bytový dom pavlačového typu pozostáva z 80 bytov a 2 obchodných priestorov

Investor: Vazex, s.r.o. Palisády 1 811 01 Bratislava, www.vazex.sk

Projektový manažment: Ing. Bulko Mário ,BM Building s.r.o , Podhorská 9 902 01 Pezinok, www.bmbuilding.sk

Projektant: Kappa 1 s.r.o. Veternicová 22 841 05 Bratislava

Zhotoviteľ : TINAMA – Ing. Čahoj Zrínskeho 4 811 03 Bratislava, www.tinama.sk

Termín výstavby: rok 2003 / 2004

pic-Bytový dom, Haanova ulica,  Bratislava