Dom Betliarska, Bratislava - Petržalka

Dom na Betliarskej ul. bude pozostávať z 18 bytov a 35 apartmánov / štúdií.

Investor: BETLIARSKA s.r.o. Palisády 1 811 01 Bratislava

Projektový manažment: BM Building s.r.o , Podhorská 9 902 01 Pezinok, www.bmbuilding.sk

Zhotoviteľ: Tinama spol. s r.o.

Projektant: CONCEPT Slovakia s.r.o. Komenského 8/28 945 01 Komárno, www.concept.sk

Termín výstavby: v realizácii 2012 / 2013

pic-Dom Betliarska, Bratislava - Petržalka
01 01