Stavebný manažment

BM Building, s.r.o je stavebno-manažérska spoločnosť, ktorá poskytuje podporné služby investorom a developerom pri realizácii ich projektov.

Naša spoločnosť zabezpečí bezproblémový prechod z projektovej do realizačnej fázy. Stavebný manažment chápeme ako ucelený proces, ktorý zahŕňa koordináciu všetkých profesií, riadenie a kontrolu stavby počas prípravy, realizácie až po jej kolaudáciu na základe definovaných právnych, ekonomických a technických podmienok tak, aby sme včas odhalili a obmedzili riziká, našli riešenia a na druhej strane využili všetky poskytnuté príležitosti.

Ciele investora, resp. užívateľa splníme v požadovanej kvalite, v určenom termíne a za vopred určené náklady.

Za nášho klienta prevezmeme riadenie a koordináciu procesu zadania stavebných prác . Po výbere dodávateľa stavby zabezpečíme uzatvorenie zmlúv, pričom koordinujeme aj ich právnu kontrolu.